Nieuws

1 mei 2021

Henk Walravens neemt afscheid van Mplooi

Na ruim 20 jaar neemt penningmeester Henk Walravens afscheid van Mplooi. Gedurende die twee decennia zagen talloze projecten door co-financiering van Mplooi het levenslicht. Vooral de projecten waarbij kwetsbare jongeren nieuwe kansen kregen, gingen hem aan het hart.

Na zijn prepensionering begon Henk bij het CAO-4-manschap, de voorloper van Stichting Mplooi Foundation. Hij kijkt met veel plezier terug op die tijd. Henk: “Door onze co-financiering zijn er veel zinvolle, maar ook vaak noodzakelijke projecten gerealiseerd. In die 20 jaar zag je dat de overheid en gemeenten steeds minder budget hadden om onderwijsprojecten gericht op kansarme jongeren te subsidiëren. Terwijl dat juist zo hard nodig is.”

Kansen in de techniek
Mplooi richt zich onder andere op projecten die tot doel hebben het technisch onderwijs en de vraag naar en het aanbod van medewerkers in de techniek te verbeteren. “Al zo’n 15 tot 20 jaar is er een tekort aan medewerkers in de techniek. We proberen de vraag en het aanbod van vakmensen op elkaar af te stemmen. Basisschoolleerlingen en middelbare scholieren bekend maken met techniek is daarom steeds heel belangrijk geweest. We co-financieren bijvoorbeeld ook projecten op het gebied van 3D-printen en programmeren.”

Kwetsbare jongeren helpen
Mplooi richt zich ook op projecten die mensen met minder kansen op de arbeidsmarkt mogelijkheden bieden en op participatieprojecten. “Het helpen van kwetsbare jongeren gaf mij zelf de meeste voldoening,” geeft Henk aan. “Hoogtepunten waren de projecten die kwetsbare jongeren in staat stelden een betere toekomst op te bouwen. Bijvoorbeeld door werk te vinden of weer een opleiding te gaan volgen. Of door zinvolle activiteiten te doen, als de reguliere arbeidsmarkt geen mogelijkheden biedt.”

Verantwoordelijkheid voelen
Op 1 mei 2021 draagt Henk het stokje over aan zijn opvolger Ron Smeets. Wat wil Henk Mplooi nog graag toewensen? “We hebben in die 20 jaar veel projecten kunnen co-financieren die anders niet of nauwelijks van de grond waren gekomen. Ik hoop dat dit in de toekomst zo mag blijven. En dat onze partners op Chemelot hiervoor de verantwoordelijkheid blijven voelen. Zodat ze samen met hun werknemers tot in de lengte van dagen blijven bijdragen aan de financiële middelen van Mplooi. En daarmee aan al die mooie, maatschappelijke en noodzakelijke projecten.”

Arpil 2021

Uitbreiding Credohuizen in Limburg

In 2013 werd het eerste Credohuis voor de opvang van dak- en thuisloze jongeren geopend in Maastricht. Jongeren worden geholpen op weg naar zelfstandigheid, waarbij het cruciaal is dat ze hun eigen talenten ontdekken en ontwikkelen middels scholing en/of werk. In 2020 is het project High Five gestart met als doel 5 Credohuizen in Limburg te realiseren. Dit project is mede mogelijk dankzij een subsidie van de Provincie Limburg en co-financiering door o.a. stichting MPlooi.

Credohuis biedt kleinschalige effectieve zorg in een gezinssetting, met een kernteam van professionals en volop liefde, tijd en aandacht voor de jongeren. Om dit (financieel) mogelijk te maken is burger- en ondernemersparticipatie cruciaal. Burgers kunnen meehelpen als vrijwilliger en/of donateur. Ondernemers kunnen vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid bijdragen met stage-/werkplekken, producten, diensten en/of financiën.

Jaap Feddes: “Middels onze lokale netwerken en social media campagnes worden burgers en ondernemers geïnspireerd en geactiveerd om hun steentje bij te dragen en zo het verschil te maken voor deze jongeren.”

Op dit moment vindt de opstart plaats van een nieuw Credohuis in Kerkrade (Zonstraat 43). De verbouwing is in volle gang en volgens plan gaat het Credohuis op 1 augustus a.s. open.

Peter Peeters: ”als bestuur van CH Parkstad zijn we trots op wat we aan het bouwen zijn. We zien uit naar onze eerste bewoner(s), die we in augustus hopen welkom te heten. Naast het feit dat we jongeren in dit pand tot bloei gaan brengen, is er ook ruimte om de buurt te dienen. Een nieuwe dimensie aan ons concept!”

Voor meer informatie: www.credohuis.com

13 november 2020

Interviews projecten met hulp van Mplooi.

Zonder Cofinanciering door Mplooi komen projecten lang niet altijd van de grond.
Lees de interviews met project-eigenaren die cofinanciering hebben ontvangen en met inzet van velen een project succesvol maken.

Aryan Klein, Slot Schaesberg:
“De co-financiering stelt ons in staat om een extra dimensie aan de herbouw te geven, we kunnen meer betekenen voor onze speciale doelgroepen”.
Lees hier verder

John Reumkens, onderwijsdirecteur Atheneum Bernardinuscollege:
“Als school hebben we niet de middelen om alles zelf te financieren. Zonder co-financiering van MPlooi hadden we niet kunnen meedoen aan de Lego League en ook geen 3D-printer en lasersnijder kunnen aanschaffen”.
Lees hier verder

Frans Frankhuizen:
“Project Vaktaal krijgt geen subsidie van de overheid of gemeenten in Zuid-Limburg. Zelf hebben wij als stichting onvoldoende financiële middelen. Zonder deze co-financiering zou de voortgang van ons project ernstig in gevaar komen”.
Lees hier verder

Projectleider William Buil van Stichting STIMU-Leren:
“Zonder co-financiering van MPlooi was het project Euregionaal Technology Award voor VWO 2/3 leerlingen echter een vroege dood gestorven”.
Lees hier verder

Dory-Anne van de Weem Directeur Praktijkonderwijs:
“Als onderwijsinstelling hebben we niet de financiële middelen om deze logistieke praktijkruimte helemaal zelf te financieren. Het vinden van financiering voor grote projecten is een heel karwei. Daarom zijn we erg blij met de co-financiering van MPlooi. En met hun betrokkenheid bij onze doelgroep, die vaak een achterstand tot de arbeidsmarkt heeft”.
Lees hier verder

Juli 2020

Mplooi draagt financieel bij aan de herbouw Poorttoren Slot Schaesberg

Het stimuleringsfonds Stichting Mplooi Foundation kent een bedrag toe voor de herbouw van de 17e eeuwse poorttoren bij Slot Schaesberg in Landgraaf. Het markante gebouw kan daarmee, met behulp van oude technieken en inclusief de oude ophaalbrug, op de oorspronkelijke plek herrijzen. Bezoekers aan Slot Schaesberg kunnen het herbouwproces nauwgezet volgen.

Hans Bluijssen, Stichting Mplooi Foundation: “Vanuit Mplooi co-financieren wij projecten met een sociaal-maatschappelijk karakter op het gebied van onderwijs en techniek. We brengen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en werkgevers uit Zuid-Limburg bij elkaar. Slot Schaesberg past vanwege haar maatschappelijke en educatieve karakter – door onder andere oude ambachten te revitaliseren – uitstekend bij de missie en visie van ons stimuleringsfonds.”

Aryan Klein, projectdirecteur Slot Schaesberg: “Sinds dit jaar wordt er daadwerkelijk gebouwd bij Slot Schaesberg: een bijzonder moment voor de circa 80 vrijwilligers en alle betrokkenen. Dankzij de bijdrage van Mplooi kunnen wij de komende tijd werken aan de poorttoren met ophaalbrug. In de weekenden is er een metselaar aanwezig die bezoekers kan vertellen over historische metselverbanden en –technieken.”

Naast de herbouw van de poortoren en de bouw van een ambachtelijke smederij, kunnen bezoekers aan Slot Schaesberg dit seizoen wandelen door het park 4 hectare en treffen daar onder andere de kinderboerderij en de historische tuin ‘Hof van Schaesberg’. Brasserie Hoeve 1650 heeft een vernieuwde kaart en het terras is ruim opgezet zodat bezoekers volgens het geldende 1,5 meter protocol van Limburgse lekkernijen kunnen genieten.