Disclaimer

Disclaimer voor Mplooi Foundation

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.mplooifoundation.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Mplooi Foundation. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mplooi Foundation is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Mplooi Foundation.

Reactietijd
Alle binnenkomende aanvragen zullen wij zo snel mogelijk afhandelen. Ondanks deze inspanning is het mogelijk dat deze afhandeltijd enige tijd kan duren.

Geen garantie op juistheid
Mplooi Foundation probeert alle informatie direct bij te werken. Ondanks deze inspanning is het mogelijk dat de inhoud van deze website onvolledig of verouderd is. Mplooi Foundation is niet aansprakelijk voor externe links.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.mplooifoundation.nl op deze pagina.

Onze partners zijn: