Archief - Mplooi Foundation

Door: Eveline de Bruijn-Mevis, Woorddokter
9 september 2019

“Ik ben trots op wat we bereikt hebben”

Na ruim 20 jaar nam Jean Schrijen in juli afscheid van MPlooi Foundation. Met trots kijkt hij terug op de vele projecten die dankzij co-financiering kwetsbare jongeren een kans gaven. Een kans op een opleiding, een beterleven, een toekomst. De stichting opereerde lang in de luwte, maar had – en heeft – ondertussen wel een paar ton per jaar te besteden. En daar kun je hele mooie dingen mee doen. 

Jean was vanaf de oprichting betrokken bij MPlooi, dat voorheen CAO-4-manschap heette. Als ‘carrier’ ging hij op zoek naar projecten om kwetsbare doelgroepen, meestal jongeren, financieel te ondersteunen. “We zijn in 1998 opgericht door DSM,” vertelt Jean. “Eigenlijk vanuit het oogpunt van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, al was die term toen nog onbekend. Later zijn SABIC en nog zes andere bedrijven op Chemelot erbij gekomen.”

Niet zomaar
Natuurlijk krijgt niet ieder project zomaar een financiële bijdrage. Er zijn doelstellingen en regels. Jean: “Onze doelen zijn kortgezegd het verbeteren van technisch onderwijs, het bieden van mogelijkheden aan mensen met minder kansen op de arbeidsmarkt en het organiseren van vraag en aanbod. Daarnaast ondersteunden we in het verleden ook sociale projecten. Deze zijn de laatste jaren vervangen door projecten die zich richten op de participatie van mensen in de maatschappij.”

Handig netwerk
Zijn taken bij MPlooi sloten perfect aan bij zijn dagelijkse werk bij Technocentrum Zuid-Limburg. Hij was projectleider om meer kinderen voor techniek en science te interesseren. “Ik was veel op scholen en bij bedrijven, dus ik had heel veel contacten en hoorde veel. Zo kwam ik vaak op het spoor van nieuwe projecten voor MPlooi. We begonnen de eerste jaren met drie tot vier projecten per jaar. Later werden dat steeds meer projecten, in 2016 co-financierden we er zelfs ruim 20.”

Meer geld door aanjaageffect
Jean benadrukt dat het altijd om een co-financiering gaat. Dat wil zeggen dat andere partijen (provincie, gemeenten, bedrijven) het resterende benodigde geld bij elkaar moeten brengen. “MPlooi heeft een aanjaageffect, een vliegwielfunctie,” legt Jean uit. “Als wij geld toezeggen, trekt dit vaak andere sponsors over de drempel om ook mee te betalen. Zo kun je – grote – projecten financieren die er echt toe doen.”

De jeugd is geweldig
Welke projecten zijn Jean het meeste bijgebleven in de afgelopen 20 jaar? “Veel indruk maakte een project van IKL en VSO scholen, om jongeren van een vrij lastige doelgroep op de rit te houden. Op werkbezoek zagen we dat de jongeren aan het snoeien waren langs het miljoenenlijntje. De gevoelstemperatuur was -15 graden! Wij doken na een half uur steenkoud onze auto weer in. Zij werkten fluitend door na even hun handen gewarmd te hebben aan een zelfgemaakt houtvuurtje. Hoezo ‘de jeugd van tegenwoordig’? Die jeugd is geweldig, wat een motivatie!”

Mooie projecten
“Een ander mooi project was Coach4you. Jongeren die in het mbo onderuit dreigden te gaan, werden weer op de rails gezet door vrijwilligers. Na drie keer co-financieren was onze steun niet meer nodig. En in Broeksittard was er project Amalied, opgericht voor buitenlandse en andere wijkkinderen. Daar worden tegenwoordig zo’n 35 kinderen gestimuleerd om spelenderwijs met techniek en wetenschap bezig te zijn. We hebben een breed palet aan projecten ondersteund, van basisonderwijs tot universiteit.”

Daadwerkelijke resultaten
Er is dus veel goed werk verricht. “We hebben inderdaad echt resultaten geboekt in die 20 jaar,” beaamt Jean. “Voor de mbo-opleiding procestechniek waren er bijvoorbeeld eerst 4 leerlingen, nu 120. En de instroom bij de profielen Natuur en Gezondheid én Natuur en Techniek is verdubbeld. Bovendien is het aantal aanmeldingen voor opleidingen voor technische beroepen en life science enorm toegenomen. Onze ondersteuning heeft veel effect gehad. Ik ben trots op wat we bereikt hebben.”

Toekomstplannen van Jean
Jean is al enkele jaren met pensioen en nu dus ook gestopt bij MPlooi. De andere leden van het bestuur nemen zijn taken over. Wat zijn de toekomstplannen van Jean? “Ik ben nog commissielid in de gemeente Eijsden en voorzitter van verschillende verenigingen. Bovendien heb ik 6 kleinkinderen. Ik houd me dus wel bezig. Ik wens MPlooi heel veel goede projecten toe in de toekomst. Voor mij is het mooi geweest nu. Heel mooi.”