Over ons

Organisatie: Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van Mplooi bestaat uit 3 leden. De Raad van Bestuur beoordeelt de projectaanvragen en monitort de projecten. Daarnaast is het bestuur verantwoordelijk voor het financieel beleid en de overleggen met de participerende bedrijven.
De Raad van Bestuur wordt momenteel gevormd door (op foto v.l.n.r.) Hans Bluijssen (voorzitter), Bep Marchal (secretaris) en Henk Walravens (penningmeester).

Secretariële ondersteuning

Yvonne Peeters (links) en Marja Bisschops (rechts) verzorgen de secretariële ondersteuning, voor de Raad van Bestuur van Mplooi Foundation.

Raad van Toezicht

De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht, het hoogste bestuursorgaan dat een stimulerende en adviserende rol heeft en toezicht houdt op de besturing van Mplooi. De Raad van Toezicht is samengesteld uit afgevaardigden van vier van de deelnemende bedrijven. De leden zijn (v.l.n.r.) Frank Frissen (OCI Nitrogen), Ingrid van Pinxteren (vakbonden), Roel Mesters (DSM) en Mandy Mouwen (SABIC).