Over ons

Organisatie: Raad van Bestuur

Het bestuur van de stichting Mplooi Foundation bestaat uit Hans Bluijssen (voorzitter), Bep Marchal (secretaris) en Henk Walravens (penningmeester). Ron Smeets treedt toe als lid van de Raad van Bestuur van Mplooi en neemt het penningmeesterschap per 1 mei 2021 over van Henk Walravens die volgens het rooster van aftreden aftreedt als lid van de Raad van Bestuur per 31 juli 2021.

Secretariële ondersteuning

Yvonne Peeters (links) en Marja Bisschops (rechts) verzorgen de secretariële ondersteuning, voor de Raad van Bestuur van Mplooi Foundation.

Raad van Toezicht

De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht, het hoogste bestuursorgaan dat een stimulerende en adviserende rol heeft en toezicht houdt op de besturing van Mplooi. De Raad van Toezicht is samengesteld uit afgevaardigden van vier van de deelnemende bedrijven. De leden zijn (v.l.n.r.) Frank Frissen (OCI Nitrogen), Ingrid van Pinxteren (vakbonden), Roel Mesters (DSM) en Mandy Mouwen (SABIC).