Over ons

Organisatie Raad van Bestuur: Henk van der Land, Hans Bluijssen, Ron Smeets en Bep Marchal-.

Bericht van de voorzitter van de Raad van Toezicht Roel Mesters: De activiteiten van de Mplooi foundation zijn onderhevig aan een brede heroriëntatie door Sociale Partners. Dit betekent dat aangegane verplichtingen en toezeggingen gestand worden gedaan. In 2023 kunnen echter geen nieuwe aanvragen worden gedaan. Zodra de uitkomsten van de brede heroriëntatie zijn vastgesteld door Sociale Partners zullen wij dat op deze plek kenbaar maken

Secretariële ondersteuning

Marja Bisschops verzorgt de secretariële ondersteuning voor de Raad van bestuur van Mplooi Foundation

Ambassadeur

Jean Schrijen is ambassadeur van Stichting Mplooi Foundation.

Raad van Toezicht

De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht, het hoogste bestuursorgaan dat een stimulerende en adviserende rol heeft en toezicht houdt op de besturing van Mplooi. De Raad van Toezicht is samengesteld uit afgevaardigden van vier van de deelnemende bedrijven. De leden zijn Paul Schmink (vakbonden), Roel Mesters (DSM) en vacature.