Over ons

Organisatie: Raad van Bestuur

Het bestuur van de stichting Mplooi Foundation bestaat uit Hans Bluijssen (voorzitter), Bep Marchal (secretaris) en Ron Smeets (penningmeester).

Secretariële ondersteuning

Yvonne Peeters (links) en Marja Bisschops (rechts) verzorgen de secretariële ondersteuning, voor de Raad van Bestuur van Mplooi Foundation.

Raad van Toezicht

De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht, het hoogste bestuursorgaan dat een stimulerende en adviserende rol heeft en toezicht houdt op de besturing van Mplooi. De Raad van Toezicht is samengesteld uit afgevaardigden van vier van de deelnemende bedrijven. De leden zijn Sarah Baghat (vakbonden), Roel Mesters (DSM) en vacature.