Projecten

Project VakTaal

Stichting Wereldwijd organiseert (taal)activiteiten voor mensen van buitenlandse afkomst in Maastricht en omgeving. In het project Vaktaal geven vrijwilligers lessen Nederlands en lessen vaktaal aan de deelnemers. De lessen in vaktaal zijn bijvoorbeeld nodig om een cursus lastechniek te kunnen volgen. Vrijwilligers geven ook vaktrainingen in houtbewerken, lassen, metaal, textiel, elektrotechniek en computervaardigheden. Het geeft de cursisten, die vaak een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, weer toekomstperspectief. Het vergroot hun kans op werk. MPlooi Foundation steunt dit project door co-financiering.
Bekijk ook een filmpje van RTV Maastricht over vaktaal: //www.rtvmaastricht.nl/tv/het-goede-doel/105082038

STEM-II

STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics en is een breed samenwerkingsverband tussen scholen, het bedrijfsleven en de overheid. Project STEM-II ondersteunt scholen en leerkrachten met meerjarige programma’s om wetenschap en technologie op boeiende wijze blijvend te integreren in het onderwijs. De ondersteuning is voor alle 190 basisscholen in Zuid-Limburg beschikbaar en gebaseerd op de onderwijsmethodiek ‘Onderzoekend & Ontwerpend Leren’. Kinderen en leerkrachten leren op een innovatieve manier aan de slag te gaan met wetenschap, technologie en digitalisering. Leerlingen worden gestimuleerd om zoveel mogelijk hun eigen (technische) talenten te ontdekken, zodat ze deze later optimaal kunnen inzetten in hun dagelijks leven en werk. MPlooi Foundation steunt dit project door co-financiering.

Leergeld Westelijke Mijnstreek

Stichting Leergeld Westelijke Mijnstreek heeft als doel individuele leerlingen financieel te ondersteunen om zo de voortzetting van hun opleiding op mbo-niveau te kunnen garanderen.
De bijkomende kosten van een opleiding kunnen vaak hoog oplopen. Leerlingen kunnen daarvoor niet altijd terugvallen op andere vergoedingen of op de ouders/opvoeders. Ze zijn dan genoodzaakt te stoppen met de opleiding, een opleiding te zoeken die dichter bij huis is of waar minder bijkomende kosten aan verbonden zijn.
Stichting Leergeld biedt uitkomst door financieel bij te springen met behulp van bijdragen van de provincie, gemeenten, fondsen en giften. Voor Stichting Leergeld Westelijke Mijnstreek waren die bijdragen voor 2017 niet toereikend. Mplooi heeft financieel bijgedragen aan dit project.

Procestechniek & Maintenance Limburg (PML)

Stichting Procestechniek & Maintenance Limburg (PML) wordt bestuurd door proces- en maintenance bedrijven in Limburg. Het doel is om voldoende aanbod van jonge gekwalificeerde operators, maintenance technicians en laboranten te creëren voor de lid-bedrijven. Ze enthousiasmeren de jeugd voor techniek, vinden gemotiveerde mensen, zorgen samen met de ROC ’s voor een kwalitatief hoge, technische opleiding en begeleiden dit gekwalificeerde talent rechtstreeks naar de lid-bedrijven van PML. Mplooi vergoedt de bijdragen van de participerende bedrijven die tevens lid zijn van PML.

DaCapo lokalen

DaCapo praktijkonderwijs richt zich op kwetsbare leerlingen die het beste leren in de praktijk en waarvoor het vmbo niet haalbaar is. Het doel is hen zo optimaal mogelijk voor te bereiden op een zelfstandig bestaan in onze maatschappij. Het gebouw waarin het Praktijkonderwijs was gehuisvest was dringend aan verandering toe om de ruimte zo goed mogelijk te laten aansluiten op de beroepspraktijk en de leerlingen voor te bereiden op hun stageplaats en de arbeidsmarkt. Mplooi heeft financieel bijdragen aan de vernieuwing van het gebouw.

Praktech: Jongeren naar een technische opleiding

In samenwerking met ROC Leeuwenborgh biedt Praktech kleinschalige, beroepsgerichte maatwerkopleidingen op individueel niveau. Uit rapporten van het UWV blijkt dat er grote behoefte is aan (het opleiden van) technische mensen zoals metselaars, timmerlieden, lassers, voegers en stukadoors. Met de financiële steun van Mplooi kan Praktech de duurzame inzet van leermeesters mogelijk maken, de uitbreiding van individuele cursustrajecten voor cursisten garanderen en de inzet van een leerkracht als erkend jobcoach faciliteren.

Emma Werk(t)

Emma schoenen is een WSW voorziening die arbeidsgehandicapten een nieuwe werkplek biedt met behulp van begeleid werken en leren. Doelstelling is dat alle deelnemers bij EMMA of elders aan de slag gaan en blijven. De productieomgeving was toe aan een (gedeeltelijke) herinrichting en de aanschaf van nieuwe apparatuur en machines was noodzakelijk. Mplooi heeft hier financieel aan bijgedragen.

Het Platform Allochtonen Geleen Breed

Het Platform Allochtonen Geleen Breed (PAGB) is een vrijwilligersorganisatie met als doel allochtonen voor te bereiden op inburgering en hen te begeleiden met bijscholing, remedial teaching en oefeningen, maar ook te ondersteunen bij het zoeken naar een vervolgopleiding of baan. Om de inburgering te optimaliseren, wil PAGB deze mensen vertrouwd maken met de digitale wereld zodat ze zelfstandig zaken met de overheid c.q. gemeenten kunnen afhandelen. Met de co-financiering van Mplooi kan de sterk verouderde computerapparatuur die nodig is voor deze lessen, vervangen worden.

Onze partners zijn: