Projecten

Leergeld Westelijke Mijnstreek

Stichting Leergeld Westelijke Mijnstreek heeft als doel individuele leerlingen financieel te ondersteunen om zo de voortzetting van hun opleiding op mbo-niveau te kunnen garanderen.
De bijkomende kosten van een opleiding kunnen vaak hoog oplopen. Leerlingen kunnen daarvoor niet altijd terugvallen op andere vergoedingen of op de ouders/opvoeders. Ze zijn dan genoodzaakt te stoppen met de opleiding, een opleiding te zoeken die dichter bij huis is of waar minder bijkomende kosten aan verbonden zijn.
Stichting Leergeld biedt uitkomst door financieel bij te springen met behulp van bijdragen van de provincie, gemeenten, fondsen en giften. Voor Stichting Leergeld Westelijke Mijnstreek waren die bijdragen voor 2017 niet toereikend. Mplooi heeft financieel bijgedragen aan dit project.

Emma Werk(t)

Emma schoenen is een WSW voorziening die arbeidsgehandicapten een nieuwe werkplek biedt met behulp van begeleid werken en leren. Doelstelling is dat alle deelnemers bij EMMA of elders aan de slag gaan en blijven. De productieomgeving was toe aan een (gedeeltelijke) herinrichting en de aanschaf van nieuwe apparatuur en machines was noodzakelijk. Mplooi heeft hier financieel aan bijgedragen.

Het Platform Allochtonen Geleen Breed

Het Platform Allochtonen Geleen Breed (PAGB) is een vrijwilligersorganisatie met als doel allochtonen voor te bereiden op inburgering en hen te begeleiden met bijscholing, remedial teaching en oefeningen, maar ook te ondersteunen bij het zoeken naar een vervolgopleiding of baan. Om de inburgering te optimaliseren, wil PAGB deze mensen vertrouwd maken met de digitale wereld zodat ze zelfstandig zaken met de overheid c.q. gemeenten kunnen afhandelen. Met de co-financiering van Mplooi kan de sterk verouderde computerapparatuur die nodig is voor deze lessen, vervangen worden.

Overige projecten

– Technologie in TL en Mavo
– Euregionaal Technologie Award (www.eutechaward.nl)
– Chill (www.chillabs.nl)
– DigiTaalhuis Meerssen (www.bibliotheekmeerssen.nl)

Onze partners zijn: