Over ons

Wie is Mplooi

Mplooi Foundation is ontstaan als uiting van de maatschappelijke betrokkenheid van DSM en de medewerkers en kan worden beschouwd als voorloper van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Uniek hierbij is de uitdrukkelijke betrokkenheid van de werknemers. De financiële middelen van ons Fonds worden bij het CAO-overleg overeengekomen.

Een rol die na de verkoop van de petrochemische activiteiten door SABIC werd gedeeld. In een later stadium zijn diverse partners waaronder Oci Nitrogen, Sitech, Arlanxeo, Fibrant, AnQore, Vynova en Borealis ook aangesloten.

Lees verder

Onze missie

Door co-financiering van projecten iedereen in principe in staat stellen naar vermogen in enigerlei vorm te functioneren in de maatschappij.

Onze visie

Iedereen heeft talent.
Het aanwezige talent kan tot wasdom komen door voorlichting, passend onderwijs gericht op werk- en participatie in de maatschappij.

Onze strategie

Actief zoeken naar projecten, het (deze) beoordelen op relevantie, haalbaarheid en te verwachten resultaat. En bij goedkeuring co-financieren.

Meer over Mplooi Foundation

Onze partners

De kas van het Mplooi-stimuleringsfonds wordt gevuld met gelden die beschikbaar worden gemaakt door acht bedrijven gelegen op het industrieterrein Chemelot. De participerende bedrijven zijn: DSM, SABIC, Oci Nitrogen, Sitech, Arlanxeo, Fibrant, AnQore en Borealis.

Het fonds is ruim twintig jaar geleden ontstaan uit een cao-afspraak van DSM als een jaarlijkse bijdrage aan het Limburgs Centrum voor Bedrijfsopleidingen. Inmiddels hebben zich nog zeven werkgevers aangesloten bij Mplooi. Jaarlijks storten zij en hun meer dan 7000 werknemers een bijdrage van de bruto-loonsom in de kas van het fonds.

Onze partners zijn: