Meer over Mplooi Foundation

Mplooi is ontstaan als uiting van de maatschappelijke betrokkenheid van DSM en de medewerkers en kan worden beschouwd als voorloper van Maatschappelijk Verantwoord ondernemen (MVO). In eerste instantie werd een CAO-4 manschap samengesteld uit vertegenwoordigers van DSM, SABIC en de vakorganisaties om hieraan invulling gegeven. Dit CAO-4 manschap is in 2019 verdergegaan in de Mplooi Foundation. De financiële middelen van Mplooi Foundation worden bij het CAO-overleg overeengekomen. Ook aan andere ondernemingen verkochte bedrijfsonderdelen gevestigd op Chemelot (OCI Nitrogen, Sitech, Arlanxeo, Fibrant, AnQore, Vynova en Borealis), hebben zich vervolgens aangesloten.

Gelijke kansen voor iedereen!
Niet iedereen heeft het geluk om een baan te hebben. Sommige mensen hebben minder kansen of een achterstand tot de arbeidsmarkt. Op diezelfde arbeidsmarkt is er ook een tekort aan vakmensen, vooral in de techniek. Mplooi Foundation financiert projecten die de werkgelegenheid in Zuid-Limburg stimuleren. En steunt opleidingen die de kans op werk vergroten.

Het doel van Mplooi Foundation is om talent te behouden, carrièremogelijkheden te ontwikkelen en mensen met minder kansen mogelijkheden op de arbeidsmarkt te bieden. We richten ons op projecten waar opleiding, techniek en kwetsbare doelgroepen centraal staan. Onze naam is nieuw, maar het stimuleringsfonds niet. Voorheen werd het beheerd door het CAO-4-manschap van DSM, SABIC, OCI Nitrogen, Sitech, Arlanxeo, Fibrant, AnQore en Borealis. 

Grotere kans op werk
Mplooi financiert verschillende projecten en doelgroepen, vooral binnen de techniek. Door de steun van Mplooi kunnen mensen met geen of een beperkt uitzicht op een baan een opleiding volgen. Ze hebben hiermee een grotere kans op passend werk en bedrijven krijgen op deze manier meer aanbod van adequaat geschoold personeel. Het mes snijdt dus aan twee kanten. Het fonds investeert daarnaast in voorlichting over technische beroepen. De bedoeling is om leerlingen te interesseren voor techniek. We starten al in het basisonderwijs en gaan door tot in het hoger onderwijs.

Meer kansen voor leerlingen
Hoe helpt Mplooi nog meer? Neem het project bij DaCapo Praktijkonderwijs. Deze school richt zich op leerlingen die theorie lastig vinden, die leren in de praktijk, vmbo is niet haalbaar voor hen. Het gebouw voor praktijkonderwijs was dringend aan verbetering toe. Dankzij een financiële bijdrage van Mplooi is dit gelukt. Zowel de docent als de leerlingen zijn er hartstikke blij mee. Een ander mooi voorbeeld is de financiële bijdrage voor coaches in het voortgezet onderwijs. Zij stimuleren leerlingen die eigenlijk willen stoppen met hun opleiding om, deze toch af te maken, vaak met succes.

Voorzien in Technisch personeel
Ook de Stichting Procestechniek & Maintenance Limburg (PML) krijgt steun. PML draagt bij aan het realiseren van voldoende gekwalificeerde operators, maintenance engineers en laboranten beschikbaar zijn voor de bij PML aangesloten bedrijven. Mplooi co-financiert een belangrijke bijdrage aan PML. Hiermee stimuleert het fonds de opleiding van technisch personeel én het aanbod van gekwalificeerd personeel.

Wie betalen er mee?
Jaarlijks bepaalt Mplooi welke projecten en doelgroepen uit Zuid-Limburg financiële ondersteuning krijgen. Het geld wordt bijeengebracht door acht bedrijven op Chemelot. Dat zijn DSM, SABIC, OCI Nitrogen, Sitech, Arlanxeo, Fibrant, AnQore, Vynova en Borealis. Elk jaar storten zij en hun ruim 7.000 medewerkers een percentage van de bruto-loonsom in de kas van het fonds.

De organisatie
Het bestuur van Mplooi Foundation bestaat uit Henk van der Land (voorzitter), Hans Bluijssen (secretaris), Ron Smeets (penningmeester) en Bep Marchal- (bestuurslid tot 1-5-2023) en wordt bijgestaan door Jean Schrijen (ambassadeur). Marja Bisschops verzorgt de secretariële ondersteuning.

Mplooi staat open voor nieuwe ideeën
Heeft u een goed idee voor een project dat aansluit bij onze doelstelling dat iedereen mee moet kunnen doen? Dan komen wij graag met u in contact. Op deze website is hiervoor een speciaal formulier beschikbaar. Elk initiatief dat bijdraagt aan de participatiemaatschappij is welkom.

Onze partners zijn: