Financiering aanvragen

Bericht van de voorzitter van de Raad van Toezicht Roel Mesters: De activiteiten van de Mplooi foundation zijn onderhevig aan een brede heroriëntatie door Sociale Partners. In 2023 kunnen om die reden geen nieuwe aanvragen worden gedaan. Reeds aangegane verplichtingen en toezeggingen worden gestand gedaan. Zodra de uitkomsten van de brede heroriëntatie zijn vastgesteld door Sociale Partners zullen wij dat op deze plek kenbaar maken.

Aanvraagformulier

Heeft u een concreet plan voor een project waarvoor u co-financiering wilt aanvragen? Lees dan eerst onze voorwaarden.

Online aanvraag invullen

Er is geen limiet aan het aantal projecten. Zolang het fonds over middelen beschikt, kan co-financiering aangevraagd worden. Co-financiering wordt verstrekt per kalenderjaar. Voor meerjarenprojecten kan jaarlijks opnieuw een aanvraag ingediend worden.

Procedure

Na ontvangst van uw aanvraagformulier zullen wij dit beoordelen op inhoud en toetsen aan de randvoorwaarden. Indien nodig, vragen wij u om aanvullende informatie aan te leveren. Vervolgens kunt u worden uitgenodigd voor een gesprek waarin u uw aanvraag en motivatie verder kunt toelichten.

U ontvangt een schriftelijke reactie over onze beslissing. Bij een positief besluit wordt het geld zo snel mogelijk naar uw organisatie overgemaakt.

Uw project

U heeft een positief besluit van ons ontvangen en de financiering is rond. Hoe nu verder?

Indien Mplooi besluit de aangevraagde co-financiering toe te kennen, blijven wij uw project gedurende de hele looptijd monitoren. Nadat het project beëindigd is, bekijken we of de beoogde resultaten bereikt zijn. Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, of indien wij verwijtbare tekortkomingen in de uitvoering van het project constateren, bestaat de mogelijkheid dat de financiering geheel of gedeeltelijk wordt teruggevorderd. Houd hier dus rekening mee bij het bepalen van de doelstellingen.

Stimuleringsbonus

Heeft u een mooi initiatief of project, maar voldoet het niet helemaal aan onze randvoorwaarden?

In bepaalde gevallen verstrekken wij een stimuleringsbonus aan projecten waarvan wij vinden dat ze een sympathiek karakter hebben en een meerwaarde opleveren voor onze samenleving, maar waar overheidssteun meer op zijn plaats is. Onze stimuleringsbonus is dan bedoeld om lokale overheden zoals gemeenten over de streep te trekken om uw initiatief financieel te ondersteunen.

Hulp nodig?

Heeft u geen ervaring met het opstellen van een projectaanvraag? We zouden het jammer vinden als dit een drempel opwerpt voor de realisatie van een mooi project. Mail ons gerust met uw vragen. De daadwerkelijke aanvraag is en blijft uw eigen verantwoordelijkheid, maar we zullen u waar mogelijk ondersteunen.

Onze partners zijn: