Over ons

Wie is Mplooi

Mplooi Foundation is ontstaan als uiting van de maatschappelijke betrokkenheid van DSM en de medewerkers en kan worden beschouwd als voorloper van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Uniek hierbij is de uitdrukkelijke betrokkenheid van de werknemers. De financiële middelen van ons Fonds worden bij het CAO-overleg overeengekomen.

Een rol die na de verkoop van de petrochemische activiteiten door SABIC werd gedeeld. In een later stadium zijn diverse partners waaronder Oci Nitrogen, Sitech, Arlanxeo, Fibrant, AnQore en Borealis ook aangesloten.
Lees verder
Image

Onze missie

Door co-financiering van projecten iedereen in principe in staat stellen naar vermogen in enigerlei vorm te functioneren in de maatschappij.

Onze visie

Iedereen heeft talent.
Het aanwezige talent kan tot wasdom komen door voorlichting, passend onderwijs gericht op werk- en participatie in de maatschappij.

Onze strategie

Actief zoeken naar projecten, het (deze) beoordelen op relevantie, haalbaarheid en te verwachten resultaat. En bij goedkeuring co-financieren.

Meer over Mplooi Foundation